Avís legal

Identitat i titularitat de la pàgina web

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE) a continuació es declara que la marca Encamina’t i www.encaminat.com com un lloc web gestionat i propietat de Núria Chiva Hernandez, amb domicili a Barcelona i la seva direcció de correu electrònic de contacte és hola@encaminat.com

XXXXXXX

Copyright i drets de propietat intel·lectual

Totes les publicacions, imatges, logotips i qualsevol contingut que es publiqui en aquesta web i blog estan subjectes a drets d’autor i són propietat exclusiva del titular i dels quals n’és l’únic propietari. També ho són el disseny, l’organització i la presentació de tots els continguts. En queda prohibida la utilització sense el nostre permís previ, exprés i per escrit. També queda prohibida la reproducció, duplicació, còpia, venda, revenda o aprofitament amb finalitat comercial. En cap cas l’accés al lloc web implica cap tipus de permís, renúncia, transmissió. llicència o cessió total o parcial dels drets per part dels titulars. La infracció donarà lloc a les accions civils o penals que s’escaiguin, d’acord amb les lleis i tractats internacionals en vigor.

XXXXXXX

Privacitat de les dades

Núria Chiva i Encamina’t ens comprometem a mantenir les dades que se’ns facilitin sota la màxima confidencialitat, i a no cedir-les a tercers.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, el 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , t’informem que mitjançant la complimentació de l’alta al Newsletter d’Encamina’t, gestionat per Núria Chiva, estàs donant el consentiment exprés a que les teves dades personals quedin incorporades i siguin tractats al fitxer de contactes de www.encaminat.com amb la finalitat de poder gestionar la teva sol·licitud.

Per tant es podran utilitzar les teves dades personals per mantenir-te informat de les activitats i novetats del nostre projecte. I t’informem de la possibilitat que exerceixis els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la recollida de les dades de caràcter personal mitjançant 3 procediments:

  1. Enviant-nos un correu electrònic a hola@encaminat.com manifestant el canvi que vulguis fer o la teva baixa voluntària.
  2. Mitjançant els enllaços de baixa automàtica continguts en totes les comunicacions enviades per Núria Chiva i ‘Encamina’t.
  3. Omplint el formulari de contacte de la nostra web i indicant-nos la teva petició.

XXXXXXX

Xarxes socials

Li informem què Encamina’t pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Núria Chiva i Encamina’t es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Núria Chiva d’Encamina’t tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant-li dels seus serveis i activitats, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

  • Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
  • Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol siguin els continguts que Núria Chiva d’Encamina’t consideri inapropiats.
  • I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Núria Chiva d’Encamina’t es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats.

XXXXXXX

Navegació i exclusió de responsabilitat

Tota persona que accedeixi a www.encaminat.com assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis ( no difondre continguts racistes, no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o contràries a la bona fe, …). Encamina’t es reserva tots els drets d’esborrar qualsevol comentari o aportació que atempti contra la nostra ideologia, i en cap cas serem responsable de les opinions que els usuaris puguin deixar (tant en la web, com en el blog, com en les nostres xarxes socials, fòrums, xats… ). Tampoc es permeten comentaris promocionals, insultants o que vagin contra el bon to de la web.

Encamina’t s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, per la falta de disponibilitat del lloc i de l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys informàtics.

Tanmateix, ens reservem el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al nostre web.

XXXXXXX

Condicions generals de contractació dels nostres serveis

Encamina’t comercialitza serveis i activitats relacionades amb el contingut de la web i del nostre blog. Per comprar a través del web cal que vostè el contractant accepti la totalitat de les condicions generals. Implica que el contractant sigui una persona major d’edat amb capacitat jurídica suficient per vincular-se sota la seva responsabilitat al present contracte.

Encamina’t ens comprometem a oferir el servei o l’activitat contractada canvi del preu establert en el moment de la seva contractació. Si es cancel·la el servei per part del client no es tindrà dret al reintegrament de l’import pagat. En cas de que la cancel·lació sigui par part d’Encamina*t s’abonarà l’import total, segons sistema de devolució acordat amb el client.

Encamina’t es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals de Contractació (CGC) en qualsevol moment i sense preavís al contractant sempre que li sigui convenient. És responsabilitat del contractant revisar com a requisit previ a l’adquisició de qualsevol producte o servei disponibles i comercialitzat per Encaminat.com a través del nostre portal web. Les CGC vàlides seran les que estan comunicades amb l’usuari en el moment de la contractació per part del client. Tanmateix t’informem que les imatges dels serveis i activitats que posem al web es faciliten a títol indicatiu i poden variar del servei o activitat final (son a mode il·lustratiu).

Si tens qualsevol dubte envia’ns un correu electrònic a hola@encaminat.com Serà un plaer atendre’t!